IMG_1840

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken.

De AC organiseert en ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals het schoolontbijt, de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de schoolreisjes, de Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en het eindfeest.

Vrijwillige ouderbijdrage

Verder beheert de AC de jaarlijkse ouderbijdrage. Daaruit worden de verschillende activiteiten betaald. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar € 20,- per kind. Daarnaast betalen ouders nog €35 voor het schoolreisje.

Oud Papier Actie (OPA)

Naast de vrijwillige ouderbijdrage haalt een groep ouders regelmatig oud papier op in één van de Houtense woonwijken. De opbrengst van deze zogenaamde OPA-gelden komt volledig ten goede aan het budget van de ouderraad zodat de vrijwillige ouderbijdrage beperkt kan blijven.

De AC-leden voor 2023-2024 zijn:

  • Loes Lageveen, voorzitter en secretaris
  • Tuyet Tran, penningmeester
  • Kathy Snoeren, vertegenwoordiger team

Ouder(s)/verzorger(s):

  • Elena Scholtens
  • Petra van Rijnsoever
  • Geke Bergman
  • Annelieke Trouwborst

De vergaderingen van de AC

De AC-leden vergaderen zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je aansluiten? Neem dan gerust contact op.

Bij voorbaat bedankt voor je hulp!

Als je interesse hebt om de AC te versterken, horen we graag van je. Ook wanneer je maar een paar uur overhebt, of alleen ’s avonds of juist overdag beschikbaar bent. Je kunt altijd een bijdrage leveren.

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding kun je mailen naar: orzonnewijzer@fluenta.nl.