IMG_1953

Veilig en betrokken

We streven een kindvriendelijk, veilig klimaat na, zodat de kinderen met veel plezier naar school gaan. Als zij zich veilig en gelukkig voelen op school, komen ze echt tot ontwikkeling.

Als teamleden gaan we op een positieve en respectvolle manier met de kinderen en elkaar om.

Wij hebben oog voor ieder kind en handelen vanuit het oogpunt van kinderen. Waarom vertoont een kind bepaald gedrag? Wat zit er achter dat gedrag en wat heeft een kind nodig om het juiste gedrag te vertonen? Wij zien eerst het kind, dan pas de leerling.

De leerkracht laat vanuit liefde voor de kinderen en toewijding aan het vak kinderen werkelijk tot ontplooiing komen. Een goede relatie met de leerkracht die verbindt, vertrouwt, talent oproept, authentiek is en die uiteraard goed lesgeeft is essentieel. Zo ontwikkelen kinderen zich veilig en optimaal.