IMG_1425

Meer- en hoogbegaafdheid

Op De Zonnewijzer hebben we oog voor de individuele onderwijsbehoefte van kinderen en spelen daar goed op in. Vanuit het concept ‘Leren zichtbaar maken’ bieden we al een goed basisaanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

Tempo-team

Als je kind extra uitdaging kan gebruiken, dan hebben wij het tempo-team. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uit de groepen 4 t/m 8 krijgen wekelijks anderhalf uur les buiten de groep. Ze werken aan uitdagende opdrachten en mogen er in hun groep aan doorwerken. Ook voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 3 die extra uitdaging nodig hebben is er extra aandacht. Zij werken bijvoorbeeld samen aan smartgames en denksleutels.

Day a Week School (DWS)

Naast het aanbod in de school bieden we ook de Day a Week School (DWS). DWS biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden.

Doelstelling
De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten.

Gespecialiseerde leerkracht
De groepen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) en een gespecialiseerde leerkracht biedt naast vakken als wetenschap en filosofie ook rekenprojecten en (eigen) vrije projecten aan. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

De kinderen worden vanaf groep 5 via een speciale procedure geselecteerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van je kind, dan zal de leerkracht je daarover informeren.

Kijk voor meer informatie op: https://www.dayaweekschool.nl/.