IMG_1568

Samen met ouders

De ouderbetrokkenheid binnen de school is groot en erg belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren zorgen we voor een goede samenwerking.

Goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Daarom beginnen we elk schooljaar met een kind-ouder-leerkrachtgesprek. We praten dan over wat een kind nodig heeft en wat het zelf graag wil leren. Zo weet je als ouder waar je kind mee bezig is en wat de doelen zijn voor het schooljaar. Soms zijn de doelen praktisch, zoals ‘Ik wil de tafels leren’, en soms gericht op vaardigheden, bijvoorbeeld: ‘Ik wil beter kunnen samenwerken.’

Gedurende het schooljaar plannen we meerdere 10-minutengesprekken in om de voortgang van je kind te bespreken. Je hoeft als ouder natuurlijk niet te wachten tot een 10-minutengesprek. De deur staat altijd open voor ouders die de leerkracht willen spreken.