IMG_1711

Missie en visie

Wij zijn een school waar ieder kind de ruimte krijgt om te stralen! Dit is ons doel en onze motivatie.

“Een man zag eens een vlinder die bezig was zich uit z’n cocon los te maken. Vol medelijden pakte hij z’n zakmesje en sneed het weefsel voorzichtig los. Tot zijn verbijstering was hij niet in staat om te vliegen. Door het werk van de vlinder, om uit z’n omhulsel te komen, over te nemen had hij het diertje onbedoeld beroofd van de levensnoodzakelijke oefeningen om te kunnen vliegen.” (Albert Einstein)

Ontwikkelmogelijkheden

Kinderen hebben het aftasten van hun ontwikkelmogelijkheden en het ontdekken van hun eigen rol daarin nodig om volwassen te worden. Hierbij hebben ze onze hulp nodig, maar niet, zoals bij de vlinder, door taken over te nemen. We willen ze ruimte bieden voor eigen initiatief en oefening. Kinderen leren hierdoor hun eigen capaciteiten en verantwoordelijkheden kennen.