IMG_1617

Kanjerschool

Wij streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Een school waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich fijn voelt. In iedere groep werken we daarom met de Kanjertraining. Deze methodiek richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen.

Wij zetten de Kanjertrainingen in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is om elkaar te helpen. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing.

De volgende Kanjerregels staan centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand blijft zielig.

Samen verantwoordelijk

De Kanjertraining is een samenspel tussen school, kinderen en ouders. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de goede sfeer op school. Het is dan ook van belang dat de uitgangspunten en doelstellingen bij ouders bekend zijn.

Meer informatie over de Kanjertraining vind je op www.kanjertraining.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om deze training te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied.