IMG_1643

Onderwijs in groep 1-2

Spelend leren is voor de ontwikkeling van kleuters essentieel. In onze kleutergroepen spelen en werken de kinderen van groep 1 en 2 dan ook gezellig samen. Ze werken bijvoorbeeld aan de opdrachten van het planbord of in de verschillende hoeken, zoals de themahoek en de bouwhoek. Vanaf groep 1 leren de kinderen spelenderwijs Engels aan de hand van vrolijke liedjes.

Planbord

Op het planbord plannen de kleuters iedere dag een opdracht. Zo worden ze van jongs af aan betrokken bij hun eigen leerproces. Ieder kind krijgt ook de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak, samen met een maatje. Naast een stukje eigen verantwoordelijkheid, leren ze elkaar te helpen.

Interessante thema’s

De kleuters leren over thema’s zoals de boerderijdieren, de seizoenen en/of ridders, passend bij de leef-en belevingswereld van kinderen. Al spelend leren we de kinderen allerlei vaardigheden aan en bereiden we ze voor op het lezen, rekenen en schrijven.

LZM bij kleuters

De kleuters leren in de groepen 1 en 2 van en met elkaar. Iedere opdracht waaraan ze werken heeft een doel. Samen met de leerkracht bedenken de kinderen waaraan een opdracht moet voldoen voordat ‘ie goed is en waarop je moet letten tijdens het werken. We leren kinderen zo kritisch te zijn op hun eigen werk.

Bij de kleuters leren de kinderen aan de hand van drie dieren passend bij verhalen die worden verteld in de klas. Zo leren ze de begrippen concentreren, doorzetten en samenwerken en hoe ze dat moeten doen.