IMG_2028

Voor het eerst naar school

De stap naar de basisschool kan spannend zijn voor je kind. Daarom laten we je zoon of dochter altijd rustig wennen aan de nieuwe omgeving.

Wendagen

Kinderen die voor groep 1 worden aangemeld, mogen voordat zij vier jaar worden drie dagen komen wennen. De wenperiode start drie weken voordat je kind vier jaar wordt. Op drie vooraf vastgelegde dagen komt je zoon of dochter meedraaien in zijn/haar nieuwe klas. Als je kind vier jaar is, mag het alle dagen naar de basisschool.

Voordat je kind echt start op school, nodigt de leerkracht je uit voor een kennismakingsgesprek op school. Tijdens dit gesprek kun je de leerkracht meer vertellen over je kind en kunnen jullie de eerst periode doorspreken.

Vooral in de eerste periode zal je als ouder benieuwd zijn hoe je kind is gestart op de basisschool. Als ouder ben je van harte welkom om de leerkracht te vragen hoe het met je kind gaat.