IMG_1748

Onze identiteit

De Zonnewijzer is een eigentijdse protestants-christelijke basisschool. Vanuit een open en positieve houding geven we invulling aan onze identiteit. We heten iedereen die zich daarbij thuis voelt welkom, ook als je een andere levensbeschouwing hebt.

We vertellen de kinderen verhalen, zingen liedjes, bidden samen en vieren de christelijke feestdagen. Een keer per jaar houden we een gezinsdienst in de kerk.

Kind op Maandag

Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. We vertellen verhalen uit de Bijbel en koppelen die aan het nu. Naar aanleiding van een verhaal praten we over thema’s als vriendschap. Iedere maand hebben we een feestelijke opening. De kleuters horen de verhalen uit de Bijbel voor Kinderen.

Naam van onze school

Op De Zonnewijzer willen we kinderen in het licht ofwel het zonnetje zetten. De zon wordt als symbool voor licht meerdere malen in de Bijbel genoemd. Daarnaast is de zon ook een symbool voor warmte. Het maakt iedereen vrolijker en positiever. Wij willen dat kinderen in het licht lopen en de warmte voelen. Dat geldt ook voor de leerkrachten en de ouders. Daarbij wijst God ons de weg.