IMG_1417

Leren zichtbaar maken

We willen dat ieder kind de kans krijgt om zich maximaal te ontwikkelen, op zijn eigen manier en zodanig dat hij of zij trots kan zijn op zichzelf. Op De Zonnewijzer werken we daarom volgens de ideeën en uitgangspunten van ‘Leren zichtbaar maken’ van John Hattie.

Doen wat werkt

John Hattie heeft ruim 20 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat daadwerkelijk effect heeft in het onderwijs. Hij stelt dat kinderen relatief weinig leren door te luisteren naar een leerkracht die veel aan het praten is. Het is effectiever om kinderen nauw te betrekken bij het onderwijs en meerdere vormen van leren aan te bieden.

Betrokkenheid bij leerproces

Bij leren gaat het om nieuwsgierigheid en vooruitgang: iets begrijpen wat je eerst niet begreep en iets kunnen wat je eerst niet kon. Vanuit het concept Leren zichtbaar maken bepalen wij met de kinderen leerdoelen en bekijken samen hoe ze die kunnen bereiken. We kijken welke stappen ze nodig hebben ofwel welke succescriteria er nodig zijn om de doelen te bereiken. Kinderen worden zo eigenaar van hun eigen leerproces. Ze worden meer zelfbewust, zelfstandig en ontwikkelen een actieve leerhouding.

Ons team wil met deze vorm van onderwijs bereiken dat kinderen trots zijn op wat ze leren en meer willen ontdekken. Als ze na groep 8 gemotiveerd en met vertrouwen starten op het voortgezet onderwijs, dan hebben wij het goed gedaan. Daar gaan we voor.